Regler

§1 For at deltage i Secret Relict er det nødvendigt at acceptere brugerbetingelserne

§2 Secret Relict stiller muligheder til rådighed, som brugerne kan bruge til at kommunikere indbyrdes med. For indholdet i skrift og billede er brugerne selv ansvarlige. Pornografiske, racistiske, krænkende indhold eller indhold i strid med gældende lov kan føre til øjeblikkelig sletning af kontoen. Dette gælder generelt for et misbrug af disse muligheder.

§3 Ingen bruger har krav på at deltage i Secret Relict. Ejeren forbeholder sig ret til at slette spillere, som overtræder disse brugerbetingelser, gældende lov eller god opførsel.

§4 Snyd (Bedrag) i spillet:

(1) Hver spiller forpligter sig til kun at bruge en konto per server. Såkaldte Multi-konti er ikke tilladte.

(2) Foræringer, kreditter eller ekstremt fordelagtige handler af enhver art indenfor spillet er ikke tilladt. Den dermed forbundne udnyttelse af én konto til fordel for en anden straffes med sletning.

(3) Særligt fordelagtige forhold mellem konti, frem for alt hvis det er i den enes favør, bliver kontrolleret nøje.

(4) Fejl skal meldes øjeblikkeligt og må ikke udnyttes hverken til egne eller andres fordel.

(5) Smutveje i spillet, som kan føre til ikke-planlagt kapitalerhvervelse og ikke er anført eksplicit, men alligevel kan udnyttes til unfair spillestil, må ikke anvendes, da en sletning i så fald truer.

§5 Bots eller andre, ekstremt spilpåvirkende tools er strengt forbudte.

§6 Secret Relict påtager sig intet ansvar for skader, som er opstået som følge af brugen. Skadeserstatning er under alle omstændigheder udelukket.

§7 Medlemskabet kan til enhver tid afsluttes med sletning af kontoen.

§8 Anvisningerne fra administratorerne og moderatorerne skal følges.

§9 Skulle én af disse paragraffer være ugyldige, bliver gyldigheden af de andre ikke påvirket heraf (salvatorisk klausul).